Latest News

Covid-19

Covid Novel

Om Koronavirus


Koronavirusfamilien omfattar mange ulike virus som kan gi luftvegsinfeksjon. Mange koronavirus gir berre forkjøling,
Koronavirusfamilien består av mange forskjellige viruser som kan gi luftveisinfeksjon. Mens følgene av noen av virusene er forkjølelse, kan andre gi mer alvorlige sykdommer og i visse tilfeller være årsaken til dødsfall

Eksempler på viruser som tidligere er blitt oppdaget som og faller inn under koronavirusfamilien er SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrom) og MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

Smitten av viruset skjer fra menneske til menneske men det har vært sjeldne tilfeller hvor viruset har kunne smitte fra dyr til menneske.Forskning tyder på at viruset kan overleve på overflater fra noen få timer til flere dager, avhengig av hva slags type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet men det er usikkert hvor stor en slik smittefare er.

Hvordan kan man smitte?

Smittemåten for det nye koronaviruset, SARS-CoV-2, er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte (1).

I likhet med forskjølelse og infulense så smitter Koronaviruset ved overføring fra luftveiene fra en syk person til en frisk person. Dette skjer på tre ulike måter:

  • Dropesmitte: Når en persom som er smittsom hoster, nyser, snakker/synger, blir det overført små dråper som inneholder virus. Dråene havener vanligvis innenfor en meter fra personen og hvis andre personer såtr nær nok er det fare for at disse kan puste inn viruset eller at viruset kommer i kontakt med slimhinnene i øye, nese eller munn.
  • Ved direkte kontakt. Personen som er syk har fått viruset på hendene fra eget spytt eller luftveisekret og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsing. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øye, nese eller munn.
  • Ved indirekte kontakt. Personen som er syk overfører viruset til inventar, gjenstandar eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host, eller ved at personen har virus på hendene og andre deretter kommer i kontakt med den samme gjenstanden/flaten.

Symptom og Sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller føre til dødsfall.

Noen personer, spesielt barn og ungdom, kan ha covid-19 uten å ha noen symptomer. Det er ikke sikkert hvilken grad disse personene kan spre sykdommen

Vanlige symptomer som har forekommet hos smittetde personer er luftveisplager som vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste. I tillegg til sykdomsfølelsen har muskelsmerter vært en syptom. Maresmerter forekommer og i enkelte tilfeller diare. Nedsatt smak- og luktesans har blitt rapportert fra flere land.

sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person.foreløpig ser det ut til at de typiske forløpene er:

  • Mildt forløp. Dette gjelder de fleste syke. Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjeldent behov for behandling fra helsevesenet.
  • Moderat forløp: Etter 4-7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. En del har behov for å bli innlagt på sykehus. Røntgenundersøking av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse (lungeinfiltrat).
  • Alvorlig forløp: Symptomene er de samme som ved moderat forløp, men disse personene har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan vare i 3-6 uker. Som ved andre alvorlige infeksjoner kan en se forskjellige komplikasjoner ved alvorlig covid-19, mellom andre lungeskade, hjerte-karsykdom og koagulasjonsforstyrringer. Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

© 2020 Jamia Masjid Hanfia. All rights reserved | Developed by Adeel Rana